Baldır ve Bacak Estetiği

Baldır Estetiği, Bacak Estetiği. Bacak, anatomik olarak diz seviyesinden ayak bileği seviyesine kadarki kısmı kapsayan bölgedir. Bunun arka yüzeyi ise baldır (calf) olarak adlandırılır

Bacak, anatomik olarak diz seviyesinden ayak bileği seviyesine kadarki kısmı kapsayan bölgedir. Bunun arka yüzeyi ise baldır (calf) olarak adlandırılır. Bacak temel olarak iki uzun kemik ve bunların etrafında yer alan çeşitli kaslar, damarlar ve sinirlerden oluşur. Kasların temel özelliği ayak bileği ve ayak parmaklarının hareketini sağlamalarıdır.

Baldır - Bacak
Bacak diz ile ayak bileği arasın yer alan kısım olup arka yarısı baldır olarak adlandırılır.

Bacağın temel olarak estetik görünümünü iki unsur belirler; bunlar kemikler ve kaslardır.

Kemikler anatomik olarak bacağa hafif iç bükey bir görüntü verse de bu iç bükeyliğin aşırı olması O- bacak veya parantez bacak adı verilen sorunlara yol açabilir. Bazı seçilmiş O- bacak deformiteli hastalarda kalıcı olarak silikon implantlar ya da geçici olarak yağ enjeksiyonları ile bir miktar düzeltme sağlanabilir.Yine tam tersine X-bacak ya da çapraz bacak olarak bilinen deformite ise genelde ağırlıklı olarak diz eklemini içine alan bir sorundur ve dizler yürürken birbirine aşırı miktarda çarpıyorsa ortopedi uzmanları tarafından kemik düzeltici ameliyatlar gerektirebilir.

Baldır bölgesinde yer alan kasların doğuştan ya da sonradan edinilmiş bir şekilde eksik olarak geliştiği durumlar da vardır. Bu durumda bacaklar normalde ince görünür.

Hastalarımızın bir kısmı ayaklarını birleştirdiklerinde ayna karşısında bacakları arasında büyük bir boşluk kaldığından yakınırlar. Bu sorun daha önce de bahsettiğim gibi tamamen kişi normal bir yapıdayken de olabileceği gibi çocuk felci, travmaya bağlı siyatik sinir kesileri ya da doğrudan kas yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kasın doğrudan travmaya uğraması halinde ya tamamen o bölgede bir incelme ya da deride zemine inen bölgesel bir çökme göze çarpar.

Bacak bölgesinin diğer bir sorunu bölgesel dolgun yapıdır. Hastalarımız böyle durumlarda ya bacaklarının çok kalın olduğundan ya ayak bileklerinin kalınlığından ya da her ikisi ile birlikte başvururlar.

Hastalarımızda sorunun tipine göre tedavi yöntemleri geçici ya da kalıcıçözümler olarak ikiye ayrılmaktadır.

1- Geçici çözümler

İnce bir bacak ya da baldır için plastik cerrahinin elindeki en temel silah yağ dokusudur. Yağ kökenli yamalarla bacak ve baldır bölgesinin dolgunlaştırılması mümkündür. Bu dolgunlaştırma ameliyatında plastik cerrahinin elindeki en temel silah yağ dokusudur. Yağ kökenli yamalarla bacak ve baldır bölgesinin dolgunlaştırılması mümkündür. Bu dolgunlaştırma yani yağ enjeksiyonu işlemi, hastanın bacak derisinin izin verdiği ölçüdedir.Yağ enjeksiyonu deri altına yapılır ve temelde vücut yüzeyini düzeltici bir işlem olmakla beraber uygun miktarlardayken bölgede hacim artışı ve dolgun bir görünüm sağlar.Yağ enjeksiyonu bacakta bölgesel çöküntülerin tedavisinde de kullanılmaktadır.
Yağ enjeksiyonundan sonra aylar içerisinde enjekte edilen dokunun büyük bir kısmı eriyecektir. Geriye kalan doku ise aslında büyük oranda enjekte edilen yağ dokusunun dönüştüğü bağ dokusundan oluşur. Tekrarlayan yağ enjeksiyonları bu bağ dokusunun hacim olarak artışını sağlayarak enjeksiyonlardaki kalıcılığın artmasını sağlayabilir. Yine plateletten zengin plazma (PRP) ve yağ kökenli mezenkimal kök hücre ile kombine edilmiş yağ enjeksiyonlarının daha uzun kalıcılığa sahip olduğu gösterilmiştir.

Bacağınızdaki sorununuz kalın ayak bileği ya da kalın bacak ise yukarıda anlatılan işlemin tam tersi olan yağ alma ya da liposakşın (liposuction) ile şekillendirme uygulanabilir. Baldırın orta seviyesindeki yağ alma işlemleri genellikle yeterli bir incelme sağlamayabilir. Bu durumun hekim muayenesi ile belirlenmesi gereklidir.Çünkü kas dokusu fazlalığı kökenli bacak kalınlığında deri kalınlığının azaltılması mantıklı bir işlem olmayacaktır.
Kas dokusunun kalın olmasına bağlı baldır ve bacak kalınlıklarında geçici çözüm sınıfında yer alabilecek bir tedavi seçeneği Botulinum toksin- A (BoNT-A) enjeksiyonudur. Doz ayarlaması iyi yapılarak gerçekleştirilen uygulamalarda kısmi de olsa bir hacim azalması sağlanabilir. Ancak bu enjeksiyonlar bölgesel olarak kas işlevlerinde zayıflamaya yol açtığı için tecrübeli ellerde yapılmalıdır.Özellikle yağ doku fazlalığı da olan hastalarda ultrason eşliğinde baldırın sadece yüzeyel kası olan gastroknemius kası içerisine enjeksiyon yapılarak bu sorunun üstesinden gelinebilir. Bu enjeksiyonlar uygun yapıldığında gastroknemius kasının derininde soleus isimli başka bir kas da bulunduğundan önemli bir işlev kaybına genelde yol açmaz.

2. KalıcıÇözümler

Baldır ve bacağın estetik cerrahisinde kalıcıçözümler soruna göre değişkenlik gösterir. Yine bacağın veya baldırın ince ya da kalın oluşu ya da O veya X bacak gibi deformiteler soruna yaklaşımı belirler.

Kalın bir baldırda iki temel sorun olabilir. Birincisi kas hacmi fazladır. Bu hastalarda BoNT-A enjeksiyonları geçici incelmeler sağlar. Ancak bunun daha kalıcı olması için kasa giden sinirin kesilerek yakıldığı veya kasın bir yarımının çıkarıldığı ameliyatlar da tanımlanmıştır. Sinirin kesilerek kasın felç edilmesi biraz daha yapılabilir gibi görünse de kas çıkarımına dayalı operasyonların sonuçları, alttaki soleus kasının tüm işi yüklenmesine bağlı olarak tekrar şişmesi nedeniyle çok yüz güldürücü olmayabilir. Ameliyatın ayak işlevlerini olumsuz etkilemesi de söz konusu olabilir.

Yine kalın bir ayak bileği için sınırlıyağ alma (liposuction) işlemleri de uygulanabilmektedir. Ancak ayak bileği genel olarak ayağa giden damar ve sinirlerin geçtiği bir bölge olduğundan bu ameliyat riskli bir ameliyattır.

İnce bir baldıra kalıcı yaklaşımın temel yolu silikon implant ile tedavidir. Oval şekilli olan silikon implantlar, dışta tıbbi silikon kabuk ve içte deforme olmayan silikon jelden oluşurlar. Silikon implant ile tedavide sorunun çocuk felcindeki gibi tek bacakta ya da doğuştan gelen yapısal sorunlarda olduğu gibi çift bacakta olmasına göre yaklaşımlar değişkendir.

Tek bacakta sorun olan hastalarda tedavi sanıldığının aksine bazen daha problemli olabilir. Bunun nedeni diğer bacağın ölçülerinin sabit hacimli implantlarla dengelenmeye çalışılmasıdır. Burada sorunun temel kaynağı, kullanılabilecek implant hacmi yelpazesinin çok geniş olmayışıdır.İmplant boyutunun tam tutturulamadığı hastalarda yağ enjeksiyonu ile dengeleme işlemi yapılmaya çalışılır.

Bacak estetiğinde kullanılan ve tamamen sert silikondan üretilmiş ve içinde jel olmayan implantlar da vardır. Bunların temel avantajı neşter ile şekillendirilebilir olmaları iken, elle hissedilme ve uzun vadede deriden çıkma gibi sorunlar daha sık bildirilmiştir.Ülkemizde bu implantların maliyetleri oldukça yüksektir.

Bacak estetiğinde silikon jel implantlar, diz arkasında uygulanan 3-5 cmlik kesi hattından girilerek baldır kasının dış zar tabakasının altındaki alana yerleştirilir.

Bacak estetiğinde kullanılan silikon jel implantlar standart ölçülerde gelir ve bazen uygulamanın sonunda bazı eksik kısımların yağ enjeksiyonu ile düzeltilmesi gerekebilir.

Bacak dolgubnlaştırmada kas zarı altına implant yerleştirme dışında günümüzde popüler olan bir diğer uygulama da baldır kasının altına yerleştirmedir. Oldukça ağrılı olan bu ikinci tip ameliyatta baldır kası altında oluşturulan cebe implant yerleştirildikten sonra kasın zaten dar olan bir cepte yeni gerginliğine alışması beklenir. Kasın zarı altına yapılan implant yerleştirme ameliyatları daha az ağrılıdır. Deri kalınlığı yeterli değilse implantın hissedilme ihtimali artar. Ek olarak deri altı yerleşimli implantlarda yukarı, aşağıya veya dış tarafa doğru kaymaların daha fazla olduğunu iddia eden cerrahlar vardır. Klinik uygulamamızda bunu gözlemlediğimiz hasta olmamıştır.

Baldır implantlarında da meme implantlarında olduğu gibi, bacak iyi korunursa birkaç ay içerisinde implant “kapsül” denilen bir bağ dokusu zırhı ile sarılır ve hareket etmesi kolay olmaz.

Bacak dolgunlaştırma ameliyatında kullanılan silikon implantlar oval şekilli olup alt ve üst uçta simetrik ya da üst uçta daha dolgun olmak üzere anatomik şekillerde olabilir.

Bacak kalınlaştırmada kullanılan silikon jel implantlar

Bacak kalınlaştırmada kullanılan silikon jel implantlar

Bu nedenle hastadan hastaya değişmek kaydıyla implant ihtiyacı belirlenir.İmplant yerleştirildikten sonraki süreçte zamanla bir bağ doku kapsülü tarafından sarılarak içinde yer aldığı cepte sabitlenir. Bu noktadan sonra bölgenin ciddi bir travmaya uğraması haricinde implantta kayma sık görülen bir olgu değildir.Öte yandan travmaya uğramış implantın delinmiş olma ihtimali nedeniyle en azından manyetik rezonans (MR) incelemesi ile tespiti yerinde olacaktır.
Bacak estetiğine dair başvurularda silikon implantlarda ki delinmelerin sıkça bacak bacak üstüne atma ve bu sırada implant kabuğunun yırtılmasına bağlı olabileceği düşünülebilir.Özellikle altta kalan dizin implantta düzenli olarak künt travma etkisi yaratarak bu delinmeyi tetikleyebileceği iddia edilmektedir.

Ameliyattan sonraki ilk gecede ister cilt altı isterse kas altı implant yerleştirme işlemlerinde ağrı oluşabilir. O nedenle hastane yatışıönem taşır.

Baldır ve bacak estetik ameliyatından sonra hastalara bacağın şişmesini engelleyecek şekilde yaklaşık bir ay süre ile varis çorabı ya da elastik korseler önermekteyiz. Ameliyat sonunda cerrah çok gerekli görmediği sürece içeride birikebilecek kanı dışarı almaya yarayan drenler genelde kullanılmaz. Ameliyattan sonraki ilk hafta bacaklar gövdeden yastıklarla yükseltilerek yatılmasıönerilir.

Baldır ve bacak estetik ameliyatlarında kalacak izler seçilen tekniğe göre değişim gösterir.

Hastalarımızın birçoğunda bacak arkasında yaklaşık 6-10 ay arasında rengi solan çizgi şeklinde bir yara izi kalır. Ancak bu sürenin sonunda genelde belirsiz bir hal alır. Nadiren bu izlerin kabarabilmesi de mümkündür. Bunlarla ilgili olarak koruyucu bazı jel uygulamaları size önerilecektir. Bacakta aşırı kas aktivitesi yaratacak tenis, basketbol, futbol gibi sporlar ile ağır yük kaldırma türü eylemler, yaklaşık 3 ay süreyle önerilmez. Basit dinlenmeli yürüyüşler, ikinci haftadan sonra başlayabilir. Ameliyattan sonraki dönemde zaman zaman kas krampları, bacaklarda asimetrik şişmeler, ayak ödemleri nadiren de olsa olabilmektedir. Bunlarla ilgili olarak cerrahınızı bilgilendiriniz.

Bunlara ek olarak baldır implantı ameliyatlarında hastalarda olabilecek temel sorunlar, diğer silikon implant uygulamalarındakine benzer ve başlıca yara enfeksiyonu, yara hattı içerisinde kan birikmesi (hematom), implantın düşük bir ihtimal de olsa kayması, bacaklar arasında asimetri, mevcut şekil bozukluğunun yeterince düzelmemesi şeklindedir. Yara hattında enfeksiyon oluşumu söz konusu ise hastanın hastaneye tekrar yatışını ve implantın çıkarılmasını gerektirebilir.

Baldır ve bacak estetiğinde silikon implant yerleştirilmesinin implanta el değmeden yapılması, olası bir enfeksiyon ve kapsül kontraktürleri açısından avantaj sağlayabilir.

Baldır implantı ile hacim artırma ameliyatları oldukça kansız ameliyatlardır. Ameliyat cerrahlar arasında değişen sürelerde sonlansa da tek bacak için yaklaşık 30 dk kadar sürmekle birlikte, Doç. Dr. Nebil YEŞİLOĞLU, kendi geliştirdiği ve el değmeden tek aşamada cep oluşturma ve implant yerleştirme imkânı sağlayan pelikan disektörü ile ameliyat süresi tek bacak için 5 dakika gibi kısa bir süreye inmiştir. Bu süreler kasın zarı altına konan ameliyatlar için söz konusudur. Kas altına konacak implantlarda süre biraz daha uzamaktadır.

SIK SORULANLAR

İmplantlar ömürlük müdür?
Vücuda yerleştirilen tüm tıbbi cihazlarda olduğu gibi baldır implantları da ömürlük değildir.Üretici firmalar 15 yıllık bir kullanım süresi önerse de hastalarımda 10 yılını tamamlamış implantların değişimini öneriyorum.

İmplantlar baldır kası kıvamında mı?
Baldır implantları, meme implantlarında olduğunu aksine, çok değişken kıvamlarda üretilmemektedir. Silikon jel implantların kıvamı kas zarı altına yapılan uygulamalarda, eğer deri kalınlığı yetersizse hissedilebilecek düzeydedir. O nedenle hastalarda yerleştirilecek cebin seçiminde deri kalınlığı muayene edilmelidir.

Şeker hastasıyım. Bu durum baldır implantı için engel midir?
10 yıldan uzun süreli kontrolsüz şeker (diyabet) hastalarında genel olarak yara iyileşmesi bozuklukları gözlenebilmekle birlikte hastanın deri kalitesi ve kendine bakımı bu tür bir ameliyatın yapılıp yapılmayacağını belirler. Bu konuda en doğru kararı hekiminizle beraber verebilirsiniz.
Buna benzer şekilde sigara kullanımı da yara iyileşmesini bozabilen bir faktör olduğundan baldır implantı yerleştirilecek hastalarıma en az bir hafta önceden sigara kullanımını bırakmalarınıöneriyorum.

Gebe olduğumu öğrendim.İmplantlarımıçıkarttırmalı mıyım?
Silikon implantların gebelikte ya da süt verme döneminde tıbbi sorun yarattığına dair net bir bilimsel bildirim yoktur.Özellikle baldır implantlarının gebelik sürecine ya da emzirme sürecine etkisi yoktur.

Baldır ve bacak estetik ameliyatları belden uyuşturularak yapılabilir mi?
Bölgesel yağ alınarak yağ enjeksiyonu yapılacak olan ya da bununla implant cerrahisi kombine edilecek olan hastalarda ameliyat hasta talebine göre belden uyuşturularak (spinal anestezi) veya uyutularak (genel anestezi) yapılabilir. Belden uyuşturma, ağrı kateteri de takılarak ilk gecenin ağrısız geçmesini sağlayabilir. Buna karşılık ameliyat süresi zaten kısa olduğundan genel anestezide karşılaşılabilecek sorunlar için risk de düşüktür. Hastalar her iki anestezi tipinde de ilgili yöntemin risklerini üstlenmiş olurlar. Bu riskler tüm ameliyatlar için geçerli genel riskler olup anestezi uzmanı bu konularda size en uygun bilgileri verecektir.


Estetik Ameliyatlar

Estetik Acıbadem